Wij registreren uw domeinnaam en hosten uw website!

FAQ: SSL Certificaten

Aanvragen en installeren SSL certificaat voor Exchange 2010Bestel als eerste ons SSL certificaat speciaal voor Exchange servers hier: http://foxxl.nl/internetdiensten/SSL-Certificaten/Exchange-SSL-Certificaat.aspx
Vervolgens gaat het aanvragen van het SSL certificaat in twee stappen: als eerste maken we een CSR aan op de Exchange server en vervolgens installeren en activeren we het certificaat op de Exchange server.

1.Navigeer naar Menu Start > Programs > Microsoft Exchange 2010 en klik op Exchange Management Console.

2.Klik de Microsoft Exchange On-Premises boom open en klik vervolgens in het linkermenu op Server Configuration.

3.Klik in het Actions-menu rechts op New Exchange Certificate om de certificaatwizard te starten.


4.Er wordt gevraagd om hier een Friendly Name op te geven; kies een duidelijk herkenbare naam. Deze naam is puur voor eigen gemak en zal door de server gebruikt worden voor weergave van het certificaat in de GUI's. Klik op Next.

5.In dit scherm kan worden aangegeven of er een Wildcard-certificaat moet worden besteld, niet van toepassing. Klik op Next.


6.In deze stap kan een non-wildcard certificaat worden opgegeven. Vul het domeinnaam in dat moet worden beveiligd en klik op Next.

7.In dit scherm kan worden aangegeven welke diensten moeten worden beveiligd op de server, en hoe ze te bereiken zijn. Geef hier de gewenste diensten en domeinnamen op en klik op Next.

Beveiliging van OWA door bijvoorbeeld webmail.uwdomein.tld
Beveiliging van AUTODISCOVER door bijvoorbeeld autodiscover.uwdomein.tld
Beveiliging van de Lokale servernaam bijvoorbeeld exchange01.uwlocal.lan

8.Er verschijnt een overzicht van de gewenste domeinnamen. Geef hier ook op welk domeinnaam moet worden gebruikt als Common Name (default). Klik daarna op Next.

9.Vul de organisatiegegevens in en klik vervolgens op Browse, en geef hier het pad op waar de CSR moet worden opgeslagen.

10.Klik vervolgens op Next. Er wordt een opsomming getoond met de te gebruiken instellingen.

11.Klik op New en daarna op Finish. De CSR is gereed.


Kopieer de volledige inhoud van de aangemaakte CSR en stuur die naar support@foxxl.nl. Het certificaat moet worden goedgekeurd via een van de onderstaande e-mailadressen, geeft u aub tegelijkertijd door op welk emailadres u het certificaat wilt goedkeuren:

admin@uwSSLaanvraagdomeinnaam.nl

administrator@uwSSLaanvraagdomeinnaam.nl

hostmaster@uwSSLaanvraagdomeinnaam.nl

postmaster@uwSSLaanvraagdomeinnaam.nl

Nadat het certificaat succesvol is aangevraagd gaat u verder met onderstaande handleiding om het certificaat te installeren:

1.Open de door ons verzonden e-mail met de certificaten, en sla deze op op de exchange server.
2.Navigeer naar Menu Start > Programs > Microsoft Exchange 2010 en klik op Exchange Management Console.
3.Klik in het linkermenu Microsoft Exchange On-Premises open; klik daarna op Server Configuration.
4.Selecteer het certificaat in het menu midden-onder. De weergegeven naam komt overeen met de Friendly Name dat is opgegeven tijdens het aanmaken van de CSR. Klik vervolgens op Complete Pending Request uit het Actions-menu rechts.
5.Kies het in stap 1 opgeslagen bestand, klik op Open en daarna op Complete.
NB: Het kan voorkomen dat Exchange de foutmelding geeft The source data is corrupted or not properly Base64 encoded. Deze foutmelding komt door een bekend probleem binnen Exchange 2010 en kan worden genegeerd.
6.Het SSL certificaat is nu op de server geïmporteerd. Er wordt een opsomming weergegeven; klik op Finish.

7.Om het certificaat in gebruik te nemen moet deze gekoppeld worden aan de diensten waar het certificaat voor is besteld.
Selecteer het geïnstalleerde certificaat in het venster midden-onder en klik op Assign Services to Certificate in het rechtermenu om de Assign Services wizard te starten.
8.Selecteer de server uit de lijst, en klik op Next.
9.Selecteer de diensten die moeten worden beveiligd, en klik op Next.
NB: kies niet de rol Unified Messaging indien dit niet specifiek is opgezet, anders zal het koppelen van het certificaat niet goed gaan.
10.Klik op Assign en daarna op Finish.
Het certificaat is nu geïnstalleerd en klaar voor gebruik met Exchange.
NB: Wanneer het certificaat wordt geëxporteerd (bijvoorbeeld als backup, en/of voor installatie op een ISA-server), is het belangrijk dat daarbij de optie include all certificates in the certification chain wordt gekozen.
 
Alle benodigde stappen zijn nu voltooid voor de installatie van het certificaat. Zorg dat de certificaatbestanden goed zijn beveiligd, en dat een backup van de private key en het certificaat op een veilige plek worden bewaard.

Meer onderwerpen binnen "SSL Certificaten"Terug naar SSL Certificaten


Niet gevonden wat u zocht? Maak een ticket aan via mijn.foxxl.nl of mail ons op support@foxxl.nl.