Wij registreren uw domeinnaam en hosten uw website!

Nieuws

 • News Post Image De nieuwe privacywetgeving AVG
  7 May2018

  De nieuwe privacywetgeving AVG

  Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of de Engelse afkorting GDPR) van kracht. Deze verordening is opgesteld om de bescherming van persoonsgegevens binnen de Europese Unie te waarborgen. Wat kan je van FOXXL verwachten waar het om de AVG gaat?

   

  Verwerkersovereenkomst

  FOXXL werkt op dit moment aan een Verwerkersovereenkomst. In dit document zetten wij duidelijk uiteen hoe met persoonsgegevens wordt om gegaan en wat jouw verantwoordelijkheden zijn met betrekking tot persoonsgegevens. We verwachten dat je in de tweede helft van mei de Verwerkersovereenkomst kan vinden in je Mijn FOXXL klantenpaneel.

   

  Verzamelen van persoonsgegevens

  Op korte termijn zullen wij niets wijzigen in het verzamelen van persoonsgegevens. FOXXL verzamelt twee soorten gegevens:

  1) Gegevens die we zelf gebruiken: de gegevens die we van jou, onze klant, verzamelen zijn vereist voor de uitvoering van onze overeenkomst: het aanmaken van je account, het opstellen van facturen, het versturen van nieuwsbrieven, etc. Natuurlijk kan je je op elk moment uitschrijven voor onze nieuwsbrief, maar besef wel dat dit ons primaire communicatiemedium is waarin we je op de hoogte stellen van wijzigingen in onze producten, diensten, voorwaarden en prijzen.

  2) Gegevens die worden gebruikt voor het aanschaffen van producten en diensten: de gegevens die we van jouw klanten (de domeincontacten en de contactpersonen voor andere producten en diensten) zullen blijven worden verzameld. Nagenoeg alle providers vereisen nog steeds volledige contactgegevens met als doel de integriteit en stabiliteit van de dienst te kunnen garanderen. Het grote verschil na de inwerkingtreding van de AVG is dat deze gegevens niet meer te pas en te onpas worden gepubliceerd.

   

  Whois

  Als het gaat om het product “domeinregistratie” zal je de grootste veranderingen gaan zien in de whois. De meeste Europese registries tonen al een beperkt aantal gegevens in hun whois vanwege de nu al geldende privacyregels. Deze gegevens zullen nog verder beperkt worden: in veel gevallen zal je zelfs helemaal geen persoonsgegevens meer zien.

   

  Voor generieke extensies (gTLD’s) werkt de registrarcommunity samen met ICANN en de Europese autoriteiten om tot een oplossing te komen die recht doet aan zowel de AVG als de ICANN-regels. Eind maart heeft ICANN een voorlopig model gepubliceerd waarin het registries en registrars toestaat om alle persoonlijke gegevens uit de whois te verwijderen, behalve de bedrijfsnaam, het land en de provincie (om de jurisdictie te kunnen bepalen) en een vervanging voor het e-mailadres, wat ofwel een geanonimiseerd adres zal worden ofwel een verwijzing naar een webformulier. Voor specifieke doeleinden kunnen bepaalde partijen nog steeds de volledige whoisgegevens opvragen; dit zal gaan via een nog vorm te geven accreditatieproces. Denk hierbij aan opsporingsdiensten of merkrechtadvocaten.

   

  Verhuizingen

  Op het gebied van verhuizingen wordt nog steeds druk overlegd tussen ICANN en de registrarcommunity. Op dit moment schrijft ICANN voor dat de nieuwe registrar, voordat die een verhuizing start, een e-mail moet sturen aan de domeinhouder en/of het administratief contact. Dit is de zogenoemde “Form of Authorization” ofwel FOA. Als de whois beperkt wordt is het niet meer vanzelfsprekend dat dit mogelijk is. De oplossingsrichting die de registrars voorstellen is om de FOA niet langer verplicht te stellen. Als ICANN hiermee instemt, zullen de autorisatiecode en het feit dat het domein geen transferlock meer heeft voldoende zijn om een verhuizing te kunnen starten. Het proces zou dan gelijkgetrokken worden met dat van veel ccTLD’s. Zoals gezegd is dit een lopende discussie. Zodra er meer informatie beschikbaar is informeren we je daarover.

   

  Zoals je ziet is de AVG een doorlopend dossier. Wij zullen updates hierover publiceren indien wij dat nodig achten.

  Terug naar nieuwsoverzicht